Resultat från Stockholms trombektomi-projekt

ESOC 2019, Neurolog och biträdande överläkare Michael Mazya från Karolinska universitetssjukhuset sammanfattar resultaten i en prehospital strokestudie efter införandet av ett nytt regionalt triagesystem.

05:53