Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC

ESC 2020, Professor Mats Börjesson, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, intervjuas om ESCs första riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet i samband med hjärt-kärlsjukdom.

12:38