Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 föreläste Professor Stefan James, på Kardiologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala om "Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi"

08:18