Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC

ESC 2020, Professor Carina Blomström Lundqvist, Uppsala universitet berättar kort om de nyligen presenterade förmaksflimmer-riktlinjerna och förändringar inom bl.a ablation och rytmkontroll.

11:53