Vad är Workshop Förmaksflimmer (tidigare vad är Fatta Flimmer)

Se kort introduktion hur workshop förmaksflimmer hjälper primärvårdsenheter att komma igång med ett strukturerat omhändertagande av förmaksflimmerpatienter.

03:40