Vad är Fatta Flimmer

Se kort introduktion hur projektet Fatta Flimmer hjälper primärvårdsenheter att komma igång med ett strukturerat omhändertagande av förmaksflimmerpatienter.

03:40