Covid-19-patienter med kardiometabola sjukdomar

Det är fortfarande osäkert om pågående behandling med orala antikoagulantia (OAK) hos covid-19-patienter med komplicerande sjukdomar påverkar prognosen, särskilt om kardiometabola sjukdomar förekommer. Denna studie jämförde de kliniska resultaten 30 dagar efter diagnosen, mellan öppenvårdspatienter med kardiometabola sjukdomar som behandlas med vitamin K-antagonister (VKA) eller direktverkande OAK (DOAK) vid tidpunkten för covid-19-diagnosen.

Läs sammanfattning

Referens
Rivera-Caravaca et al. Cardiovasc Diabetol 20, 176 (2021).

Kardiometabola sjukdomar

Antikoagulationsbehandling vid VTE baserat på vikt och BMI

Antikoagulationsbehandling vid VTE baserat på vikt och BMI

Påverkar patienters vikt och BMI användning och resultat av direkta orala antikoagulantia (DOACs) vid venös tromboembolism (VTE)? I denna studie har man bland annat tittat på allvarlig blödning, kliniskt relevant icke-allvarlig blödning och återkommande VTE.

Läs sammanfattning

Referens
Perino et al. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. 2021;14:e008005

VTE hos cancerpatienter
 Föreläsningen med Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute, med temat: VTE in patients with cancer – a unique population. Från webbinaret DOAC management in VTE patients with cancer


 

Liknande artiklar