Uppdaterade riktlinjer vid venös tromboembolism

Nu finns uppdaterade riktlinjer om omhändertagande av patienter med venös tromboembolism från brittiska NICE (National Institute for Health and Care Excellence) och amerikanska ASH (American Society of Hematology).1,2

Till NICE VTE-riktlinjer       Till VTE-riktlinjer från ASH

 


 

venös tromboembolism lunga
Relaterat videoinnehåll
hero

 

 

 

 

 

 

Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

Till inspelad föreläsning

johan elf

 

 

 

 

 

 

Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt

Till inspelad föreläsning

Referenser
1. www.nice.org.uk, Venous thromboembolic diseases: diagnosis, management and thrombophilia testing 
2. www.ashpublications.org, American Society of Hematology 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism

Liknande artiklar