ESC guidelines om förmaksflimmer

I de uppdaterade riktlinjerna jämfört med de tidigare från 2016 förtydligas bland annat innehållet för diagnostik av förmaksflimmer samt strukturerat omhändertagande och påverkbara livsstilsfaktorer.1

  • Förmaksflimmer-diagnos, säkerställs antingen genom uppvisat 12-avlednings EKG på klinik eller en inspelning över 30 sekunder från ett 1-avlednings EKG 
  • Ett strukturerat omhändertagande initieras för de individer där förmaksflimmer hittas
  • Identifiera och åtgärda riskfaktorer och annan samtidig sjukdom vid behandling av patienter med förmaksflimmer

Till ESCs riktlinjer om förmaksflimmer

ESC guidelines
Relaterat videoinnehåll
emma

 

Sammanfattning av ESCs uppdaterade riktlinjer

Här ser du korta sammanfattningar av förändringar i ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer med blan annat Dr Emma Svennberg, Kardiologkliniken Danderyds Sjukhus.

Se intervjuer

 

Referens:
1. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Heart Journal (2020) 42, 373498

fatta flimmer

 

Strukturerat omhändertagande av förmaksflimmerpatienter

Läs mer här

 

 

poddcast hjärta och kärl

 

Podcast om ESCs riktlinjer vid förmaksflimmer

Lyssna här