Jämfört med den allmänna befolkningen har patienter med avancerad njursjukdom mer än 10 gånger högre förekomst av förmaksflimmer

Med studien Apixaban Versus Warfarin in Patients With Atrial Fibrillation and Advanced Chronic Kidney Disease har man undersökt säkerheten hos apixaban jämfört med Warfarin hos patienter med förmaksflimmer och avancerad kronisk njursjukdom, som deltog i ARISTOTLE-studien. Jämfört med den allmänna befolkningen har dessa patienter mer än 10 gånger högre förekomst av förmaksflimmer.

Läs studien

 

Referens
Stanifer et. al. 12 Mar 2020, Circulation, 2020;141:1384–1392

ARISTOTLE Subanalys

Minska risken för stroke hos patienter med kronisk njursjukdom

Njursvikt - Eliquis

Den relativa risken för stroke eller systemisk emboli och större blödningar jämfördes mellan apixaban och warfarin hos patienter med förmaksflimmer och olika grader av njurfunktion. Man fann att apixaban var förknippat med en signifikant lägre risk för stroke.*

Läs sammanfattningen

*P = 0.03
Referens
Fu et. al. 2021 Oct 18;8:752468. doi: 10.3389/fcvm.2021.752468. eCollection 2021.

Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble
 


Varför är vaskulär förkalkning så vanligt vid kronisk njursjukdom och hur skall vi antikoagulera denna högriskgrupp?
Föreläsare: Professor Peter Stenvinkel, KaroIinska Institutet