Med anledning av den pågående situationen med covid-19 har Bristol Myers Squibb och Pfizer vidtagit åtgärder för stödja sjukvården, våra anställda, patienter och medmänniskors hälsa och säkerhet i Sverige i stort.

Med respekt för den pressade situation som svensk hälso- och sjukvård befinner sig i och för att minimera spridningen av viruset är all vår personal sedan en tid tillbaka uppmanade att arbeta hemifrån. Vi har också ställt in alla former av fysiska sammankomster under de närmaste veckorna. All vår personal finns dock tillgänglig via telefon, email och via digitala möten. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor under den här tiden eller om det finns något vi kan göra för att underlätta för sjukvården. Till kontaktuppgifter

Under rådande situation är vårt fokus att fortsätta säkerställa leveranser av våra läkemedel och vi lägger stor vikt vid att hålla alla berörda informerade för att stötta sjukvårdspersonal där vi kan i den ansträngda situation sjukvården befinner sig i. Vi har i dagsläget inga produktionsstörningar. Vi monitorerar utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och meddelar snarast om några åtgärder behöver vidtas som kan vara bra för er att känna till.

Har du några frågor eller vill t.ex beställa startkit till dina Eliquispatienter är du varmt välkommen att kontakta oss. Till kontaktuppgifter