Eliquis (apixaban) produktresumé är nu uppdaterad mot bakgrund av AUGUSTUS-studien avseende patienter med förmaksflimmer som drabbas av akut koronart syndrom och/eller ska genomgå PCI. I studien utvärderades Eliquis (apixaban) jämfört med warfarin hos patienter som samtidigt behandlas med P2Y12 –hämmare samt ASA eller placebo. Studien utvärderar även om enkel trombocythämning är bättre än dubbel trombocythämning vid samtidig antikoagulationsbehandling. Studiens primära utfallsmått är allvarlig blödning (ISTH) eller kliniskt relevant  icke-allvarlig blödning.

Publikationen i sin helhet hittar du nedan.