Hitta förmaksflimmer med blodprov hos äldre? 

I den nyligen publicerade svenska studien STROKESTOP 2 hittades bland de screenade fler patienter med förmaksflimmer i åldern 75-76 år genom att använda NT-proBNP som riskmarkör.1

Till publikationen

ett glatt sällskap på promenad i blåsten
 
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
Relaterat innehåll

Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

ESC 2019, Faris Ghazal Allmänläkare och doktorand vid Karolinska Institutet Danderyd redogör för svenska resultat från en jämförelse mellan pulstagning och handhållen EKG-utrustning för att screena efter patienter med förmaksflimmer i primärvård.

 

Referens

1. Katrin Kemp Gudmundsdottir et al, Europace (2020) 22, 24–32 CLINICAL RESEARCH doi:10.1093/europace/euz255

Dela artikel