I den nyligen publicerade svenska studien STROKESTOP 2 hittades bland de screenade fler patienter med förmaksflimmer i åldern 75-76 år genom att använda NT-proBNP som riskmarkör.

Till publikationen

 

Relaterat innehåll