Se filmade intervjuer från ESC i Paris där nationella och internationella kollegor berättar om vad de presenterat eller har funnit speciellt intressant under kongressen.

Till filmade intervjuer