Annorlunda orsaker till hjärtinfarkt - Intervju ESC 2022

Vad vet vi om de mer okända orsakerna till hjärtinfarkt? Professor Ewa Swahn en av föreläsarna vid ESC-kongressen 2022, berättar mer om detta.

Se intervjun  Till ESC-kongressrapportering

ESC 2022 Eva

Nytt om ablation som första linjens behandling vid förmaksflimmer
 

ESC 2022 Carin

Ta del av aktuell kunskap kring olika patienttyper där den möjliga nyttan av flimmerablation belyses.
 

Se intervjun

 

ESC debatt- dags att säga adjö till långtids ASA vid CVD?
 

ESC 2022 Bruna

Bruna Gigante, MD PhD, redogör för hur man kan se på ASA plats vid kardiovaskulär sekundärprevention framöver.
 

Se intervjun
 

Svenska data om hur hjärtinfarkt behandlas långsiktigt

 

ESC 2022 Sara

Dr Sara Benzel delar med sig av lärdomar från en svensk studie om hur patienter med hjärtinfarkt behandlas gällande riskfaktorer över längre tid.

 

Se intervjun