Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - intervju ESC 2022

Artur Fedorowski berättar om en ny studie samt slutsatser från en modererad session under ESC.

Se intervjun  Till ESC-kongressrapportering

ESC 2022 Artur

Ny studie om VES som prediktor för förmaksflimmer

ESC 2022 Alexandra

Vid ESC presenterade Alexandra Måneheim data som belyser om VES vid 24-tim EKG är en prediktor för utveckling av förmaksflimmer inom 30 dagar.

Se intervjun

 

Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation

ESC 2022 Anders

Vid ESC presenterade Anders Englund data som belyser långtidseffekter och vårdkonsumtion före och efter ablation vid förmaksflmmer.

Se intervjun
 

Svenska data om risk för paroxysmalt förmaksflimmer vid låg hjärtfrekvens

ESC 2022 Anders Persson

Anders Persson berättar om en studie han presenterade under ESC som belyser att låg hjärtfrekvens under sinusrytm är en prediktor för paroxysmalt förmaksflimmer.

Se intervjun
 

Fem gånger ökad risk för stroke hos unga med medfött hjärtfel och förmaksflimmer 

ESC 2022 Arvid

Arvid Holmgren berättar vid ESC om en svensk registerstudie som undersökt risken för ischemisk stroke hos unga individer med eller utan medfött hjärtfel och samtidigt förmaksflimmer.

Se intervjun