Pediatriska data för Eliquis® (apixaban)

Eliquis produktresumé har uppdaterats med data för pediatrisk population. Det finns ingen godkänd pediatrisk indikation.

Två studier har genomförts för att utvärdera dosering och säkerhet för Eliquis® (apixaban) hos pediatriska patienter vid tromboembolism och blödningsrisk. Studien PREVAPIX-ALL inkluderade barn och ungdomar med akut lymfoblastisk leukemi (ALL) eller lymfoblastiskt lymfom (LL), och SAXOPHONE-studien omfattade patienter med medfödd eller förvärvad hjärtsjukdom. I båda studierna administrerades Eliquis med dosering anpassad efter kroppsvikt och ålder.

 

Läs mer   Ladda ned produktresumé

Beräknad lästid: avsnitt 5.1 ca. 19 min, fullständig text ca. 50 min. Texten på svenska.

Data för eliquis
Venös tromboembolism - vad behöver vi veta

Venös tromboembolism - vad behöver vi veta

Doktor Katarina Glise-Sandblad, SU/Östra Sjukhuset föreläser om evidensen vid trombosprofylax för medicinpatienter, när förlängd profylax kan vara aktuell, Covid19 och tromboser samt även det senaste kring venös tromboembolism och cancer.
 

Liknande artiklar