Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman - sammanfattning

Vi bjöd in ett flertal experter från olika delar av Sverige för att föreläsa inom temat: "Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman". Nedan finner du text- och videosammanfattning från respektive föreläsning.

Föreläsare: Fariba Baghaei, PhD och överläkare, Koagulationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Anders Själander, professor och överläkare Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå universitet, Åke Berglund, docent och överläkare, Onkologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman

Onkologens perspektiv på trombos vid cancer
- Åke Berglund, docent och överläkare

Åke Berglund är docent, onkolog och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I sitt arbete möter han ofta cancerpatienter som också insjuknat i venös trombos. Under symposiet “Venös trombos vid cancer - Aktuell kunskap och kliniska dilemman” berättade han om denna patientgrupp och möjlig medicinering. Lyssna in Åke Berglunds föreläsning och resonemang.Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Hematologens perspektiv på trombos vid cancer
- Anders Själander, professor och överläkare

Under föreläsningen Hematologens perspektiv på trombos vid cancer gav Anders Själander, professor och överläkare, Umeå Universitet, Sundsvalls sjukhus, sin syn och belyste bland annat att sambandet mellan trombos och cancer är starkt.En femtedel av alla cancerpatienter får någon gång en trombos.
Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer
- Fariba Baghaei, PhD och överläkare

”Venös trombos vid cancer - Aktuell kunskap och kliniska dilemman” var rubriken på det sista symposiet före sommaren, i en serie arrangerade av Pfizer och Bristol Myers Squibb. Fariba Baghaei, PhD och överläkare vid Koagulationscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg inledde med att gå genom om aktuella riktlinjer och sekundärprofylax vid cancerassocierad trombos. Lyssna in hennes tankegångar och resonemang!
 

 

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Referenser

1.Lee AY. Br J Haematol 2005; 128:291-302 

Liknande artiklar