Terapiinriktad utbildning: Vad hittar man när man letar? - sammanfattning

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 anordnade Pfizer tillsammans med Bristol Myers Squibb en terapiinriktad utbildning på temat Vad hittar man när man letar? Svenska data om postoperativt förmaksflimmer. Vad händer om man inte letar? Vilka tekniker kan vi leta med?

Föreläsare var Stefan James, Professor Kardiologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Gorav Batra, specialistläkare vid Kardiologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och överläkare Tord Juhlin, Kardiologiska kliniken, SUS Lund.

Terapiinriktad utbildning - Vad hittar man när man letar - sammanfattning

Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - Professor Stefan James

Stefan James inledde sessionen med att ställa sig frågorna om hur vanligt det är med postoperativt förmaksflimmer (PoAF), när uppstår det, vad beror det på, vad har det för risker och ska det behandlas med antikoagulantia? Lyssna in Stefan James resonemang kring dessa frågor.

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - Överläkare Tord Juhlin

Tord Juhlin, överläkare, Arytmisektionen, Kardiologkliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund som ställde frågan men resonerade även om svaret, om det är meningsfullt att leta efter postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi? Se vad Tord Juhlin kom fram till!


Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra

Gorav Batra, specialistläkare vid Kardiologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, föreläste om svensk och dansk data vid förmaksflimmer, riskerna med flimmer efter hjärtkirurgi samt om användandet av oral antikoagulantia

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Liknande artiklar