Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation – olika specialisters utmaningar - sammanfattning

Under maj månad 2022 möttes ett flertal experter från olika delar av Sverige för att diskutera kliniska frågeställningar inom området kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation och dess utmaningar.

Föreläsare: Överläkare Elisabeth Änggård Rooth, Neurologiska kliniken, Danderyds sjukhus, Professor Peter Stenvinkel, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Överläkare Oskar Angerås, Interventionell kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer

Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke
- Överläkare Elisabeth Änggård Rooth

Överläkare Elisabeth Änggård Rooth inledde symposiumet med temat Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke. Hon beskrev de förändringar strokevården genomgått de senaste åren och gav exempel från sin egen kliniska vardag. Lyssna in Elisabeth Änggård Rooth tankegångar och resonemang!Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall - hur gör vi i praktiken?
- Överläkare Oskar Angerås

Under symposiet redogjorde Överläkare Oskar Angerås för olika patientfall och de dilemman man som läkare kan ställas inför vid val av behandling hos högriskpatienter. Han beskrev bland annat att när det gäller stroke har man CHA2DS2-VASc-Score att förlita sig på. Men det finns även patienter som har en extra hög risk trots att den inte framgår av CHA2DS2-VASc. Läs vidare om vad Oskar Angerås kom fram till!


Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel

Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid Njurmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, föreläste om hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter. Något som ökar och år 2040 beräknas sjukdomen vara en av de fem vanligaste dödsorsakerna globalt. Läs vidare vad Peter Stenvinkel hade att säga och om Double trouble!

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Liknande artiklar