Venös trombos och arteriell emboli vid cancer - sammanfattning

I anslutning till Kardiovaskulära Vårmötet året runt anordnades en lunchsänd föreläsning där fem experter belyste viktiga aspekter om antikoagulantia vid trombos vid cancer på temat: "Venös trombos och arteriell emboli vid cancer".

Föreläsningen modererades av Anders Själander, Professor vid Umeå Universitet, Överläkare Sundsvalls sjukhus. Övriga föreläsare var Anders Gottsäter, professor vid Lunds universitet och överläkare, Kärlkliniken, Skånes universitetssjukhus samt Maria Bruzelius, Överläkare, M.D, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset / KI, Solna och Elham Hedayati, M.D, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Senaste nytt om venös och arteriell trombos vid cancer

Introduktion om venös trombos och arteriell emboli vid cancer - Anders Själander

Anders Själander inledde det digitala lunchsymposiet "Venös trombos och arteriell emboli vid cancer" med att lägga grunden till föreläsningens tema, om att det finns ett starkt samband mellan venös tromboembolism och cancer. Samt att läkemedelsbehandla patienter med bägge dessa sjukdomar är ofta komplicerat.

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Ny kunskap och riktlinjer om venösa tromboser vid cancer - Anders Gottsäter

Anders Gottsäter föreläste bland annat om aktuella behandlingsriktlinjer 2021, VKA-datan som redan är historisk, Trombos vid cancer, DOAK eller dalteparin? och mycket mer.

 

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Lärdomar om interaktioner med cytostatika och samtidig DOAK - Elham Hedayati och Maria Bruzelius samt pandeldiskussion

Maria Bruzelius och Elham Hedayati berättar deras lärdomar om interaktioner med cytostatika och samtidig DOAK. Samtalet avslutades med att samtliga föreläsare deltog i en gemensam pandeldebatt och frågestund.
 

Till text och videosummering  Se hela föreläsningen