Flimmerveckan 2022 - sammanfattning

Flimmerveckan 2022 gick av stapeln mellan 7-10 februari och vi hoppas att du som deltog, tagit med dig ny kunskap till din kliniska vardag! För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, så hittar du dem längre ned på sidan. Vi har även tagit tagit fram summeringar från alla föreläsningarna, både i textformat och korta videoreferat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig.

Tips! Boka föreläsaren för din enhet
Ta chansen att boka föreläsare från Flimmerveckan till din enhet för en fördjupad dialog eller vidareutbildning. Kontakta oss så ordnar vi ett möte med någon av experterna, på plats hos er eller digitalt beroende på vad som är möjligt vid tillfället.

Skicka en intresseförfrågan

Flimmerveckan 2022 7-10 februari

Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt
- Annica Ravn-Fischer

Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt var temat på den första föreläsningen under Flimmerveckan. Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare i kardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset berättade om hur de bägge sjukdomarna hänger ihop.

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

 

 

Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer
- Johan Engdahl

Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer var temat på andra föreläsningen under Flimmerveckan. Johan Engdahl, docent och överläkare i kardiologi vid Danderyds sjukhus, berättar om riskindivider för förmaksflimmer, varför man ska leta och hur olika device kan bidra i arbetet.

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

 

 

Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Kristina Hagwall

Tredje föreläsningen under Flimmerveckan handlade om strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer. Kristina Hagwall, överläkare vid kardiologkliniken Danderyds sjukhus, tog här bland annat upp vad ABC-konceptet innebär.

Till text och videosummering  Se hela föreläsningen

Förmaksflimmer efter Stroke/TIA 
- Signild Åsberg

Den fjärde och sista föreläsningen under Flimmervecka 2022 hölls av Signild Åsberg, docent och överläkare vid Strokeavdelningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon tog upp omhändertagande av patienter med förmaksflimmer efter stroke/TIA samt hantering av antikoagulantia.

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Liknande artiklar