Flimmerveckan 2022 - sammanfattning

Flimmerveckan 2022 gick av stapeln mellan 7-10 februari och vi hoppas att du som deltog, tagit med dig ny kunskap till din kliniska vardag! För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, så hittar du dem längre ned på sidan. Vi har även tagit tagit fram summeringar från alla föreläsningarna, både i textformat och korta videoreferat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig.

Flimmerveckan 2022 7-10 februari

Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt
- Annica Ravn-Fischer

Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt var temat på den första föreläsningen under Flimmerveckan. Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare i kardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset berättade om hur de bägge sjukdomarna hänger ihop.

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

 

 

Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer
- Johan Engdahl

Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer var temat på andra föreläsningen under Flimmerveckan. Johan Engdahl, docent och överläkare i kardiologi vid Danderyds sjukhus, berättar om riskindivider för förmaksflimmer, varför man ska leta och hur olika device kan bidra i arbetet.

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

 

 

Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Kristina Hagwall

Tredje föreläsningen under Flimmerveckan handlade om strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer. Kristina Hagwall, överläkare vid kardiologkliniken Danderyds sjukhus, tog här bland annat upp vad ABC-konceptet innebär.

Till text och videosummering  Se hela föreläsningen

Förmaksflimmer efter Stroke/TIA 
- Signild Åsberg

Den fjärde och sista föreläsningen under Flimmervecka 2022 hölls av Signild Åsberg, docent och överläkare vid Strokeavdelningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon tog upp omhändertagande av patienter med förmaksflimmer efter stroke/TIA samt hantering av antikoagulantia.

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Liknande artiklar