Kostnadseffektivt att screena äldre för förmaksflimmer

En analys baserad på STROKESTOP-studien. Syftet var att uppskatta kostnadseffektiviteten av befolkningsbaserad screening för förmaksflimmer med hjälp av kliniska resultat. Tidigare studier om kostnadseffektiviteten av screening för förmaksflimmer (AF) bygger på antaganden om långsiktiga kliniska effekter.

Slutsats: Analysen visar att en bred strategi för screening av förmaksflimmer i en äldre population är kostnadseffektiv. Insatser bör göras för att öka screeningdeltagandet.

Beräknad lästid: sammanfattning ca. 2 min,  längre artikel ca. 22 min. Texten är på engelska.

Läs artikeln

 

Referens 
Lyth, Svennberg et al. European Heart Journal, ehac547, 09 november 2022 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac547

Kostnadseffektivt att screena äldre för förmaksflimmer

Öka livskvaliteten för patienter med förmaksflimmer

Hur mår patienter med förmaksflimmer och hur kan KBT lindra hjärtfokuserad ångest?

Studier visar att 25–50 % av flimmerpatienterna lider av depression, ångest och stress. Det är viktigt att vården erbjuder trygghet och bekräftar patientens upplevelser. Fredrika Norlund är legitimerad psykolog, psykoterapeut, med. dr och arbetar på Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hennes föreläsning under Trombosveckan 2022 handlade om livskvalitet och hälsoångest hos patienter med förmaksflimmer.

Inspelningens längd: ca. 45 min. inspelning på svenska.

Liknande artiklar