Effekter av kaffedrickande på hjärt- och kärlsjukdomar

Epidemiologiska studier rapporterar om positiva effekter av kaffekonsumtion på arytmi, kardiovaskulär sjukdom och dödlighet. Det är dock till stor del okänt vilken inverkan olika kaffeberedningar har på kardiovaskulära resultat och överlevnad. Syftet med den här studien var att utvärdera sambanden mellan kaffesubtyper på incidentutfall, med hjälp av UK Biobank.

Slutsats: Koffeinfritt kaffe, malet kaffe och snabbkaffe, särskilt 2-3 koppar per dag, var förknippade med betydande minskningar av insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar och dödlighet*. Malet kaffe och snabbkaffe, men inte koffeinfritt kaffe, var förknippat med minskad arytmi.

Beräknad lästid: ca. 2 min. Texten är på engelska.

Läs artikeln

 

*P mindre än 0.0001
Referens
Chieng et al. European Journal of Preventive Cardiology, zwac189, 27 September 2022 https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwac189

effekter av kaffedrickande
Livsstil och förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Livsstil och förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Matthias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska föreläste om livsstil och förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar