Användning av droger ökar risken för förmaksflimmer

Förmaksflimmer betraktas nu som en sjukdom som kan förebyggas. Med hjälp av databaser i USA genomfördes en analys hos vuxna i Kalifornien om effekten av cannabis och andra droger på risken att utveckla förmaksflimmer.

Slutsats: Metamfetamin-, kokain-, opiat- och cannabisanvändning var alla förknippade med ökad risk för att utveckla förmaksflimmer*. Ansträngningar för att minska användningen av dessa ämnen kan utgöra en ny strategi för att förebygga AF.

Beräknad lästid: sammanfattning ca. 2 min,  längre artikel ca. 22 min. Texten är på engelska.

Läs artikeln

 

*Hazardkvoter: 1,86 [95 % konfidensintervall (KI) 1,81-1,92], 1,61 (95 % KI 1,55-1,68), 1,74 (95 % KI 1,62-1,87) och 1,35 (95 % KI 1,30-1,40), respektive.
Referens
Lin et al. European Heart Journal, ehac558, 18 October 2022 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac558

cannabis
Livsstil och förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Livsstil och förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Matthias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska föreläste om livsstil och förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar