Digitalt verktyg kan minska patienters beslutsångest vid val av behandling av förmaksflimmer

En ny studie har undersökt hur ett digitalt beslutsstöd, ENHANCE‐AF (Engaging Patients to Help Achieve Increased Patient Choice and Engagement for AF Stroke Prevention), kan hjälpa patienter med förmaksflimmer att fatta beslut om oral antikoagulationsbehandling. Verktygslådan innehöll (1) en kort animerad video, (2) interaktiva frågor med svar, (3) en frågesport för att kontrollera förståelsen, (4) ett arbetsblad som patienten kan använda under mötet och (5) en online-guide för kliniker. Studien visade att verktyget minskade beslutsångest signifikant jämfört med vanlig vård.

Slutsats: Digitala verktyg kan vara ett användbart verktyg för att öka patienters delaktighet och minska beslutsångest vid val av behandling för förmaksflimmer.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 2 min, längre artikel ca. 28 min. Texten är på engelska.

Läs artikel

 

Referens: Wang et al. Journal of the American Heart Association, 7 Feb 2023 https://doi.org/10.1161/JAHA.122.028562

verktygslåda
Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården - Lovisa Jäderlund Hagstedt, Distriktsläkare

Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården - Lovisa Jäderlund Hagstedt, Distriktsläkare

I den andra föreläsningen på Flimmerveckan 2023 berättar distriktsläkare Lovisa Jäderlund Hagstedt, hur man i Norrtälje kommun genom en flimmerprocess hittat många patienter med förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar