Sköra äldre patienter med förmaksflimmer – när behandla med anti­koagulantia och hur?

Sedan 2017 har andelen patienter över 80 år med förmaksflimmer som får antikoagulantiabehanding med framför allt NOAK fortsatt att öka i Stockholm. Men behandling av de äldsta patienterna kräver ibland särskilda överväganden.

Slutsats: Många äldre patienter har komplicerad samsjuklighet, men nyttan med antikoagulantia överväger i regel riskerna. Vid större blödning som har åtgärdats bör antikoagulantia återinsättas.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 0,5 min, längre artikel ca. 3 min. Texten är på svenska.

Läs artikeln

 

Referens: Janusinfo: Tomas Forslund, allmänläkare och Alexandre Bonnard. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

sköra äldre
Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten -  Gorav Batra, Specialistläkare, Postdoktor

Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten - Gorav Batra, Specialistläkare, Postdoktor

I den fjärde och sista föreläsningen på Flimmerveckan 2023 berättar kardiolog Gorav Batra, Specialistläkar hur man ska tänka kring den äldre patienten som har förmaksflimmer och samtidigt drabbats av till exempel hjärtinfarkt eller njurinsufficiens.
 

Liknande artiklar