Screening för förmaksflimmer med smartphones ökar upptäckt och behandling

Screening av förmaksflimmer med hjälp av vanliga smartphones mer än fördubblar upptäckts- och behandlingsgraden hos äldre personer jämfört med rutinmässig screening, enligt en studie presenterad vid ESC-kongressen 2022. eBRAVE-AF-studien använde en app för att mäta oregelbundenheter i pulsen genom telefonens fotopletysmografiska sensor, vilket följdes av EKG-validering och bedömning av resultaten av en oberoende läkare.

Slutsats: Digital screening för förmaksflimmer visade sig vara effektivt och väl mottaget av äldre deltagare, vilket ledde till ökad upptäckt och behandling av förmaksflimmer och därmed förbättrad förebyggande vård för patienter med risk för stroke.


Beräknad lästid: ca. 4 min. Texten är på engelska.

Läs pressrealese

Referens Bauer et al. European Society of Cardiology, pressrelease 28 Aug 2022

 

 

smartphone
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset sammanfattar de nya, under ESC kongressen 2021, presenterade resultaten av STROKESTOP-studien, den första studien som värderat nyttan av screening.
 

Liknande artiklar