Könsspecifika riskfaktorer för förmaksflimmer bland kvinnor

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan könsspecifika riskfaktorer och risken för nydebuterat förmaksflimmer hos kvinnor.

Slutsats: Resultaten av denna studie tyder på att oregelbunden menstruationscykel, förtida eller försenad menopaus samt att nulliparitet och multiparitet jämfört med födsel av 1 eller 2 barn alla var förknippade med högre risk för att utveckla förmaksflimmer. Resultaten understryker vikten av att ta hänsyn till kvinnors reproduktiva historia när man utarbetar screeningstrategier för att förebygga flimmer.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 2 min, längre text ca. 20 min. Texten är på engelska.

Läs artikel

 

*Den multivariabelt justerade riskkvoten för förmaksflimmer ökade från 1,06 (95 % KI, 1,03-1,10) hos personer med ett BMI på 20,0 till mindre än 22,5 kg/m2 till 3,72 (95 % KI, 2,44-5,66) bland män med ett BMI på 40,0 till 50,0 kg/m2, jämfört med dem med ett BMI på 18,5 till mindre än 20,0 kg/m2.

Referens: Lu et al. JAMA Netw Open, september 1, 2022. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.29716

woman
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskare och forskare och universitetssjuksköterska Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar