Könsspecifika riskfaktorer för förmaksflimmer bland kvinnor

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan könsspecifika riskfaktorer och risken för nydebuterat förmaksflimmer hos kvinnor.

Slutsats: Resultaten av denna studie tyder på att oregelbunden menstruationscykel, förtida eller försenad menopaus samt att nulliparitet och multiparitet jämfört med födsel av 1 eller 2 barn alla var förknippade med högre risk för att utveckla förmaksflimmer. Resultaten understryker vikten av att ta hänsyn till kvinnors reproduktiva historia när man utarbetar screeningstrategier för att förebygga flimmer.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 2 min, längre text ca. 20 min. Texten är på engelska.

Läs artikel

 

*Den multivariabelt justerade riskkvoten för förmaksflimmer ökade från 1,06 (95 % KI, 1,03-1,10) hos personer med ett BMI på 20,0 till mindre än 22,5 kg/m2 till 3,72 (95 % KI, 2,44-5,66) bland män med ett BMI på 40,0 till 50,0 kg/m2, jämfört med dem med ett BMI på 18,5 till mindre än 20,0 kg/m2.

Referens: Lu et al. JAMA Netw Open, september 1, 2022. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.29716

woman
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskningssjuksköterskan Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer. Vi får veta mer om vikten av personcentrerade motiverande samtal och livsstilsförändringar.
 

Fortbildning i din inkorg?

Det här är ett utdrag från vårt nyhetsbrev som du kostnadsfritt kan prenumerera på. Ett smidigt sätt att öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingsriktlinjer och få praktisk vägledning i din kliniska vardag.

Skriv upp dig idag!

Liknande artiklar