Rökning ökar risken för förmaksflimmer

Studien visar att rökning ökar risken för förmaksflimmer med mer än dubbelt så hög risk för personer som röker jämfört med icke-rökare. Även tidigare rökare hade en ökad risk jämfört med icke-rökare. Dessutom visar studien en trend där personer som slutat röka hade en något lägre risk att utveckla förmaksflimmer jämfört med personer som fortsatte att röka.

Slutsats: Resultaten visar att personer som röker har en över 2 gånger högre risk att drabbas av förmaksflimmer jämfört med icke-rökare. Även personer som tidigare rökt löper en högre risk att utveckla förmaksflimmer. Dessutom visar studien att personer som slutar röka kan minska sin risk att utveckla förmaksflimmer.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 1 min, längre text ca. 19 min. Texten är på engelska.

Läs artikel

Referens Chamberlain et al. Heart Rhythm. 2011 Aug; 8(8): 1160–1166. doi: 10.1016/j.hrthm.2011.03.038

 

 

rökning
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskningssjuksköterskan Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer. Vi får veta mer om vikten av personcentrerade motiverande samtal och livsstilsförändringar.
 

Liknande artiklar