Rökning ökar risken för förmaksflimmer

Studien visar att rökning ökar risken för förmaksflimmer med mer än dubbelt så hög risk för personer som röker jämfört med icke-rökare. Även tidigare rökare hade en ökad risk jämfört med icke-rökare. Dessutom visar studien en trend där personer som slutat röka hade en något lägre risk att utveckla förmaksflimmer jämfört med personer som fortsatte att röka.

Slutsats: Resultaten visar att personer som röker har en över 2 gånger högre risk att drabbas av förmaksflimmer jämfört med icke-rökare. Även personer som tidigare rökt löper en högre risk att utveckla förmaksflimmer. Dessutom visar studien att personer som slutar röka kan minska sin risk att utveckla förmaksflimmer.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 1 min, längre text ca. 19 min. Texten är på engelska.

Läs artikel

Referens Chamberlain et al. Heart Rhythm. 2011 Aug; 8(8): 1160–1166. doi: 10.1016/j.hrthm.2011.03.038

 

 

rökning
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskare och forskare och universitetssjuksköterska Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar