EHRAs praktiska guide om NOAK vid förmaksflimmer

Europeiska hjärtrytm-sällskapet, EHRA, har uppdaterat sin praktiska guide om NOAK-behandling vid förmaksflimmer. Guiden ger dig vägledning och praktiska tips som syftar till en säker och effektiv behandling med antikoagulantia vid förmaksflimmer. 

Se även professor Jan Steffel, ordförande i EHRA education committé där han sammanfattar förändringarna i de uppdaterade riktlinjerna nedan.

Till EHRA-guide

bild över jan steffel

Praktiska guiden från EHRA 2021

Professor Jan Steffel, University of Zürich, Schweiz och ordförande för EHRA education committé ger i denna tidigare inspelade webbsändning en översikt av ”EHRA Practical Guide 2021” och diskuterar aktuella riktlinjer kring hantering av kliniska komplexa situationer hos flimmerpatienter.

Se andra webbsändingar     Kommande webbsändningar

Liknande artiklar