EHRAs praktiska guide om NOAK vid förmaksflimmer

Europeiska hjärtrytm-sällskapet, EHRA, har uppdaterat sin praktiska guide om NOAK-behandling vid förmaksflimmer. Guiden ger dig vägledning och praktiska tips som syftar till en säker och effektiv behandling med antikoagulantia vid förmaksflimmer. 

Se även professor Jan Steffel, ordförande i EHRA education committé där han sammanfattar förändringarna i de uppdaterade riktlinjerna nedan.

Till EHRA-guide

bild över jan steffel

Praktiska guiden från EHRA 2021

Professor Jan Steffel, University of Zürich, Schweiz och ordförande för EHRA education committé ger i denna tidigare inspelade webbsändning en översikt av ”EHRA Practical Guide 2021” och diskuterar aktuella riktlinjer kring hantering av kliniska komplexa situationer hos flimmerpatienter.

Se andra webbsändingar     Kommande webbsändningar

Dela artikel

Liknande artiklar