Uppdateringar från digital ESC-kongress

Under den digitala kongressen European Society of Cardiology presenterades bl.a uppdaterade behandlingsriktlinjer inom prevention av hjärt-kärlsjukdom, pacing och resynkronisering, akut- och kronisk hjärtsvikt samt valvulär hjärtsjukdom. Ytterligare så presenterades även en intressant studie från Sverige som visar nyttan med screening efter förmaksflimmer. Du hittar detaljerna om dessa nedan.

ESC

Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset sammanfattar de nya, under ESC kongressen 2021, presenterade resultaten av STROKESTOP-studien, som är en studie från Sverige som värderat nyttan av screening.

Uppdaterade riktlinjer från ESC 2021

Prevention av hjärt-kärlsjukdom

ESCs uppdaterade riktlinjer inom prevention av hjärt-kärlsjukdom riktar ett större fokus på den individuella behandlingen och får ett uppdaterat riskskattningssystem SCORE2 och SCORE2-OP.
 

Riktlinjer prevention av hjärt-kärlsjukdom
 

Pacing och resynkronisering

De uppdaterade riktlinjerna från ESC om pacing och resynkronisering tar bl.a upp ett nytt beslutsstöd före pacing, rekommendationer vid pacing av Hiska bunten och praktisk hantering av retledningshinder efter TAVI.

Riktlinjer pacing och resynkronisering


Akut- och kronisk hjärtsvikt

ESCs uppdaterade riktlinjer inom Akut- och kronisk hjärtsvikt innehåller i korthet ett namnbyte för en av  klassificeringstermerna vid hjärtsvikt,  SGLT-2 hämmare hamnar på listan över behandlingsalternativ samt uppdatering av behandlingsalgoritmer för samsjuklighet vid hjärtsvikt exempelvis förmaksflimmer, diabetes och järnbrist.

Riktlinjer akut- och kronisk hjärtsvikt
 

Valvulär hjärtsjukdom

Även för valvulär hjärtsjukdom har ESC uppdaterat sina riktlinjer då ökad kunskap och nya tillgängliga tekniker har utvecklats inom området sedan 2017 då riktlinjerna senast uppdaterades.
 

Riktlinjer valvulär hjärtsjukdom

Liknande artiklar