ESMO:s riktlinjer för venös tromboembolism hos cancerpatienter

Venös tromboembolism (VTE) är ett stort hälsoproblem för cancerpatienter och en ledande orsak till dödsfall efter själva cancern. European Society For Medical Oncology, ESMO, har i nya kliniska riktlinjer sammanfattat rekommendationer för att förebygga och behandla VTE hos cancerpatienter. Direkta orala antikoagulantia har testats för behandling av cancerassocierad trombos och erbjuder ett alternativ till lågmolekylärt heparin.

Slutsats: Lågmolekylärt heparin och direkta orala antikoagulantia är effektiva behandlingar och generellt säkra alternativ för cancerassocierad trombos. Det är viktigt att identifiera högriskpatienter och erbjuda primär trombosprofylax för att minska risken för VTE hos cancerpatienter.


Beräknad lästid: ca. 38 min. Texten är på engelska.

 

Läs artikeln

 

Referens Falanga et al. European Society For Medical Oncology, January 2023 DOI:https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.12.014

 

riktlinjer
Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare

Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare

Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – hur kan man resonera kring kvarstående riskfaktorer?Hur påverkar patientens kroppsvikt beslutet? Vilka andra aspekter bör jag beakta? Johan Elf, docent och överläkare,Koagulationscentrum SUS Malmö
 

Liknande artiklar