GARFIELD-VTE, patienter med venös tromboembolism, studie över 28 länder

Studien, som genomfördes över 36 månader i 28 länder, visar att patienter med venös tromboembolism (VTE) har hög mortalitet och att risken för återkommande blödning är hög inom de första 12 månaderna efter diagnos. Man såg att användningen av antikoagulantia minskar över tid. Studien ger en global överblick över användningen av antikoagulantia och pekar på möjliga luckor i behandlingen. De vanligaste dödsorsakerna var cancer, hjärtrelaterade sjukdomar och venös tromboembolism.

Slutsats: GARFIELD-VTE-studien visar vikten av att övervaka och behandla VTE-patienter med antikoagulantia. Detta minskar risken för återkommande VTE och allvarlig blödning, särskilt under de första 12 månaderna efter diagnos.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 1,5 min, längre text ca. 18 min. Texten är på engelska.

Läs artikel

Referens Turpie et al. Trombosis Research, November 2022, DOI:https://doi.org/10.1016/j.thromres.2022.11.016

 

 

världen
Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare

Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare

Anders Gottsäter, professor Lunds universitet och överläkare vid Kärlkliniken, Skånes universitetssjukhus föreläste om Venösa tromboser och cancersjukdom under föreläsningsdagen Kliniska komplexa situationer.
 

Liknande artiklar