VTE-PREDICT riskpoäng hjälper till att förutsäga återkommande venös tromboembolism och blödning vid förlängd antikoagulantia

Att bestämma om man ska stoppa eller fortsätta antikoagulantia mot venös tromboembolism (VTE) efter initial behandling är utmanande, eftersom individuella risker för återfall och blödning varierar. Denna studie syftade till att utveckla och validera modeller för att förutsäga 5-årsrisker för återkommande VTE och blödning hos patienter utan cancer som genomgått minst tre månaders initial behandling. Modellerna baserades på 14 lättillgängliga patientkarakteristika och testades för extern validitet i olika kohorter.

Slutsats: VTE-PREDICT riskpoäng kan användas för att uppskatta effekten av förlängd antikoagulantbehandling för enskilda patienter med VTE och stödja delat beslutsfattande mellan vårdgivare och patienter.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 1 min, längre text ca. 38 min. Texten är på engelska.

Läs pressrealese

Referens de Winter et al. European Heart Journal, January 2023, DOI: 10.1093/eurheartj/ehac776

 

 

blodplättar
Venösa tromboser och cancersjukdom -  Katarina Glise Sandblad, Specialistläkare

Venösa tromboser och cancersjukdom - Katarina Glise Sandblad, Specialistläkare

Hur länge ska patienter med DVT och LE behandlas och hur behandlar vi cancerassocierad trombos? Det och mycket mer föreläste Katarina Glise Sandblad, Specialistläkare om under Trombosveckan 2022.
 

Liknande artiklar