SSTH kliniska råd vid blödning eller trombos efter vaccination mot Covid-19

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas har nyligen publicerat kliniska råd som kan vara till nytta vid blödning, trombos och/eller trombocytopeni inom två veckor efter vaccination mot covid-19.1

Läs mer 

covid vaccination

 

Riktlinjer Covid19-vaccination och trombosprofylax

Rekommendationen från Stockholms läns landsting är att behandlingen med NOAK inte behöver pausas eller förskjutas och att vaccination mot covid-19 kan ges enligt rutin. Därefter rekommenderas 3–5 minuters kompression över stickstället.2

Till vaccinationsråd Janusinfo

 

ESC råd vid Covid-19 och hjärtsjukdom

Patienter med hjärtsjukdom löper ökade risker vid samtidig Covid-19. Är du intresserad av hur Europeiska kardiologföreningen föreslår prioritering och hantering av kardiovaskulära riskpatienter med samtidig Covid-19 infektion hittar du dem nedan.3
 

Till ESCs kategorisering

Referens
1. www.ssth.se, SSTH Kliniska råd Blödning, trombos och/eller trombocytopeni inom två veckor efter vaccination mot covid 19
2. www.janusinfo.se, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter - Vaccination mot covid-19 hos patienter med blod¬förtunnande behandling (antikoagulantia och/eller trombocythämmare)
3. www.escardio.org,  ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic

Relaterat videoinnehåll om tromboser
hero

 

 

 

 

 

 

Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

Till inspelad föreläsning

johan elf

 

 

 

 

 

 

Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt

Till inspelad föreläsning

Liknande artiklar