Behov av dosjustering av Eliquis® (apixaban) vid förmaksflimmer och Covid-19

Under covid-19-pandemin tittade man på dosjustering eller avslut av behandling vid akuta tillstånd och Covid, med tanke på risken för komplikationer med blödning.

Slutsats: Över hälften av de akuta medicinska eller kardiologiska patienter som lades in i en COVID19-situation och som tog Eliquis för förmaksflimmer krävde tillfällig justering av läkemedelsdosen eller avbrytande av behandlingen.


Beräknad lästid: ca. 2 min. Texten är på engelska.

Läs sammanfattning

 

Referens: Kyaw et al. European Heart Journal, Jan 2023, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac779.024

dosjustering
Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten -  Gorav Batra, Specialistläkare, Postdoktor

Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten - Gorav Batra, Specialistläkare, Postdoktor

I den fjärde och sista föreläsningen på Flimmerveckan 2023 berättar kardiolog Gorav Batra, Specialistläkar hur man ska tänka kring den äldre patienten som har förmaksflimmer och samtidigt drabbats av till exempel hjärtinfarkt eller njurinsufficiens.
 

Liknande artiklar