Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset sammanfattar de nya, under ESC kongressen 2021, presenterade resultaten av STROKESTOP-studien, den första randomiserade studien som värderat den samlade kliniska nyttan av screening för förmaksflimmer.

Se hela intervjun med Emma

Emma

Liknande artiklar