Kryoablation jämfört med läkemedelsterapi för att hantera förmaksflimmer

Kryoablation är en relativt ny metod för att behandla hjärtrytmstörningar såsom förmaksflimmer. En kateter förs in genom en blodåder i ljumsken och leds upp till hjärtat. Där fryser man ner en liten del av hjärtvävnaden med hjälp av kall gas, vilket skapar en ärrbildning som förhindrar oönskade elektriska signaler från att störa hjärtats normala rytm.

Slutsats: Kryoablation är en lovande metod för att behandla hjärtrytmstörningar. Med hög framgångsgrad och färre biverkningar än traditionell ablation, kan kryoablation ge patienterna snabb och effektiv lindring av sina symtom.


Beräknad lästid: ca. 2 min. Texten är på engelska.

Läs sammanfattning

 

Referens: Andrade et al. The New England Journal of Medicine, Jan 2023, DOI: 10.1056/NEJMoa2212540

kryoablation
ESC 2022 - Nytt om ablation som första linjens behandling vid förmaksflimmer - Carina Blomström-Lundqvist, Professor

ESC 2022 - Nytt om ablation som första linjens behandling vid förmaksflimmer - Carina Blomström-Lundqvist, Professor

Ta del av aktuell kunskap kring olika patienttyper där den möjliga nyttan av flimmerablation belyses.
 

Liknande artiklar