Miljöfaktorer och hjärtarytmier

Tidigare studier har visat att exponering av faktorer som temperatur och luftföroreningar kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, men deras samband till arytmier är mindre känt. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan kortvarig exponering för temperatur samt luftföroreningar och hjärtstillestånd samt förmaksflimmer. Studierna inkluderade patienter i hela Sverige.

Slutsats: Miljöfaktorer som temperatur och luftföroreningar kan öka risken för hjärtrytmrubbningar, inklusive hjärtstopp och förmaksflimmer, även vid nivåer under nuvarande riktlinjer.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 0,5 min, avhandlingen kan laddas ner från sidan. Texten är på engelska.

Läs sammanfattning

 

Referens: Avhandling, Environmental exposures and cardiac arrhythmias. Författare: Marcus Dahlquist, Institutet för miljömedicin / Institute of Environmental Medicine, Januari 2023

miljöfaktorer
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, forskare och universitetssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskare och forskare och universitetssjuksköterska Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar