Miljöfaktorer och hjärtarytmier

Tidigare studier har visat att exponering av faktorer som temperatur och luftföroreningar kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, men deras samband till arytmier är mindre känt. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan kortvarig exponering för temperatur samt luftföroreningar och hjärtstillestånd samt förmaksflimmer. Studierna inkluderade patienter i hela Sverige.

Slutsats: Miljöfaktorer som temperatur och luftföroreningar kan öka risken för hjärtrytmrubbningar, inklusive hjärtstopp och förmaksflimmer, även vid nivåer under nuvarande riktlinjer.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 0,5 min, avhandlingen kan laddas ner från sidan. Texten är på engelska.

Läs sammanfattning

 

Referens: Avhandling, Environmental exposures and cardiac arrhythmias. Författare: Marcus Dahlquist, Institutet för miljömedicin / Institute of Environmental Medicine, Januari 2023

miljöfaktorer
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskningssjuksköterskan Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer. Vi får veta mer om vikten av personcentrerade motiverande samtal och livsstilsförändringar.
 

Liknande artiklar