Risk för allvarliga händelser efter blödning hos patienter med förmaksflimmer

Studien visar att patienter med förmaksflimmer som får en allvarlig blödning har högre risk för stroke, hjärtinfarkt och död än patienter som inte haft en blödning. Detta kan delvis förklaras av att antikoagulantia avbryts efter blödningen. De flesta händelserna inträffade sent efter blödningen, vilket understryker vikten av långsiktig uppföljning av dessa patienter.

Slutsats: Studien bekräftar att majoriteten av allvarliga händelser hos patienter med förmaksflimmer som behandlas med antikoagulantia inträffar lång tid efter den första blödningen, vilket betonar vikten av långsiktig uppföljning. Avbrott i antikoagulantia-behandling efter en ny blödning ökar risken för allvarliga händelser.


Beräknad lästid: sammanfattning ca. 2,5 min, längre artikel ca. 21 min. Texten är på engelska.

Läs artikeln

 

Referens: Meyre et al. European Heart Journal, Oct 2022, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac587

blödning
Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården - Lovisa Jäderlund Hagstedt, Distriktsläkare

Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården - Lovisa Jäderlund Hagstedt, Distriktsläkare

I den andra föreläsningen på Flimmerveckan 2023 berättar distriktsläkare Lovisa Jäderlund Hagstedt, hur man i Norrtälje kommun genom en flimmerprocess hittat många patienter med förmaksflimmer.
 

Liknande artiklar