Stenttrombos vid förmaksflimmer och AKS

I en nyligen publicerad subanalys av AUGUSTUS-studien redovisas förekomsten, tid till händelse samt karaktär av stenttromboser hos patienter med förmaksflimmer och samtidig AKS och eller ska genomgå PCI. Även behandlingseffekt av lågdos ASA jämfört med placebo utvärderas med avseende risk för stenttrombos. Bland annat visade sig förekomsten av stenttromboser vara låg hos patienter med förmaksflimmer som nyligen genomgått PCI med stentning.1 

Läs studien här

stenttrombos

Liknande artiklar