Stenttrombos vid förmaksflimmer och AKS

I en nyligen publicerad subanalys av AUGUSTUS-studien redovisas förekomsten, tid till händelse samt karaktär av stenttromboser hos patienter med förmaksflimmer och samtidig AKS och eller ska genomgå PCI. Även behandlingseffekt av lågdos ASA jämfört med placebo utvärderas med avseende risk för stenttrombos. Bland annat visade sig förekomsten av stenttromboser vara låg hos patienter med förmaksflimmer som nyligen genomgått PCI med stentning.1 

Läs studien här

stenttrombos

Relaterat videoinnehåll

Stefan James

 

 

Webbsändning med Stefan James 

Se webbsändning om trombocythämning och antikoagulation för patienter med förmaksflimmer och samtidig AKS och eller genomgår PCI med Professor Stefan James.

Till webbsändning

Referens
1. Stent Thrombosis in Patients With Atrial Fibrillation Undergoing Coronary Stenting in the AUGUSTUS Trial, Circulation. 2020;141:781–783

Dela artikel

Liknande artiklar