Antikoagulantia vid njursjukdom och cancerassocierad trombos

Cancerpatienter med njursjukdom löper större risk att drabbas av venös tromboembolism och blödning än de som inte har njursjukdom. Man ville därför utvärdera effektiviteten och säkerheten hos olika antikoagulantia hos cancerpatienter, med eller utan njursjukdom, som drabbats av venös tromboembolism.

Slutsats: Effekterna av apixaban, LMWH och warfarin på återkommande venös tromboembolism och blödningar var generellt sett konsekventa hos cancerpatienter, med eller utan njursjukdom, med venös tromboembolism.


Beräknad lästid: ca. 2 min. Texten är på engelska.

Läs sammanfattning

 

Referens: Cohen et al. Blood (2022) 140 (Supplement 1): 10853–10854. https://doi.org/10.1182/blood-2022-163272

njure
Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble

Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble

Varför är vaskulär förkalkning så vanligt vid kronisk njursjukdom och hur skall vi antikoagulera denna högriskgrupp? Föreläsare: Professor Peter Stenvinkel, KaroIinska Institutet
 

Liknande artiklar