Förlängd behandling hos patienter med venös trombos - sammanfattning

I det här webbinariet lotsar Johan Elf oss genom riktlinjer, studier och egna erfarenheter om hur man som läkare kan tänka gällande patienter med venös tromboembolism, VTE, och fortsatt blodförtunnande behandling. Det handlar även om riskfaktorer för återinsjuknande, huruvida det finns någon vits med att mäta D-dimer för vägledning samt hur de gör på SUS i Malmö.

Frågeställningen är följande: Du har en patient som haft venös tromboembolism och som kommer på återbesök. Du ska ta ställning till om behandlingen med blodförtunnande läkemedel ska förlängas eller avslutas. Vilka aspekter ska du beakta i ditt beslut? Hur ska du tänka?

Johan Elf lägger mycket tid i sin kliniska vardag kring just den här frågan.

 

Till sammanfattningen

 

Förlängd behandlinghos patienter med venös trombos - Johan Elf

Liknande artiklar