Flimmerveckan 2023 - sammanfattning

Flimmerveckan 2023 gick av stapeln mellan 6-9 mars och vi hoppas att du som deltog, tagit med dig ny kunskap till din kliniska vardag! För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, så hittar du dem längre ned på sidan. Vi har även tagit tagit fram summeringar från alla föreläsningarna, både i textformat och korta videoreferat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig.

Flimmerveckan 2023 - eliquis - förmaksflimmer - kardiologi

Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer 
- Agne Laucyte-Cibulskiene
 

Först ut på Flimmerveckan 2023 är njurspecialist Agne Laucyte-Cibulskiene som går igenom hur diabetisk njursjukdom bidrar till ökad prevalens av förmaksflimmer. Hon belyser också hur glukossänkande läkemedel spelar in för denna typ av patienter samt vilka med diabetesnefropati som kan behandlas med vilken typ av antikoalgulantia.

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Ladda ned sammanfattningen

 

Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården? 
-  Lovisa Jäderlund Hagstedt

I den andra föreläsningen på Flimmerveckan 2023 berättar distriktsläkare Lovisa Jäderlund Hagstedt hur man i Norrtälje kommun genom en flimmerprocess hittat många patienter med förmaksflimmer. Se föreläsningen här. 

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Ladda ned sammanfattningen

 

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer? - Mattias Lidin

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskningssjuksköterskan Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer. Vi får veta mer om vikten av personcentrerade motiverande samtal och livsstilsförändringar, samt vilken effekt dessa förändringar har på förmaksflimmer. Se föreläsningen här. 

Till text och videosummering  Se hela föreläsningen

Ladda ned sammanfattningen

Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten 
- Gorav Batra

I den fjärde och sista föreläsningen under Flimmerveckan 2023 berättar kardiolog Gorav Batra hur man ska tänka kring den äldre patienten som har förmaksflimmer och samtidigt drabbats av till exempel hjärtinfarkt eller njurinsufficiens. Se föreläsningen här. 

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Ladda ned sammanfattningen

Liknande artiklar