Trombosveckan 2022 - sammanfattning

Trombosveckan 2022 gick av stapeln mellan 12–15 september och vi hoppas att du som deltog tagit med dig ny kunskap till din kliniska vardag! För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, har vi summerat alla föreläsningarna, både i textformat och korta videoreferat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig.

Trombosveckan 2022

Venösa tromboser och cancersjukdom
– Katarina Glise

Katarina Glise Sandblad, specialist i internmedicin och doktorand vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, gav under Trombosveckan en uppdatering kring venös tromboembolism, behandlingsduration och hantering av cancerassocierad trombos.


 

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

 

 

Förmaksflimmer och livskvalitet – vad kan vi göra mer?
– Fredrika Norlund

Hur mår patienter med förmaksflimmer och hur kan KBT lindra hjärtfokuserad ångest? Fredrika Norlund är legitimerad psykolog, psykoterapeut, med. dr och arbetar på Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hennes föreläsning under Trombosveckan handlade om livskvalitet och hälsoångest hos patienter med förmaksflimmer.
 

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

 

 

Förmaksflimmer och komorbiditeter
– Tord Juhlin

Under ”Trombosveckan” pratade Tord Juhlin, kardiolog och överläkare på Arytmisektionen vid Skånes univesitetssjukhus i Lund, om förmaksflimmer och komorbiditeter utifrån Europeiska kardiologsällskapets senaste riktlinjer från 2020. 

Till text och videosummering  Se hela föreläsningen

Blödningshantering och NOAK
– Anders Själander

NOAK, blödningsrisker och kliniska råd om blödningshantering var rubriken på Anders Själanders föreläsning, till vardags professor vid Umeå universitet och överläkare på Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus.

Till text- och videosummering  Se hela föreläsningen

Liknande artiklar